Decyzja o zakupie i montażu fotowoltaiki obliguje jej przyszłego właściciela do poniesienia pewnych wydatków. Kwota, jaką trzeba uiścić za tego typu inwestycję oscyluje w granicach kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zakup można sfinansować z własnych środków, jak również skorzystać z wielu dogodnych form wsparcia, które istnieją w ramach ustawy o OZE.

Finansowanie fotowoltaiki z własnych środków

Jeśli rozważamy zakup paneli PV, to należy przygotować się na jednorazowy wydatek, który zwróci się nam w okresie ok. 8-10 lat, od dnia zamontowania instalacji fotowoltaicznej. Osobom, które nie będą korzystać z pomocy w postaci dofinansowania, warto polecić skorzystanie z ulgi podatkowej. Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o prawie podatkowym, traktująca o OZE. Dzięki temu, każdy prawomocny właściciel domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego ma prawo skorzystać z korzystnego rozwiązania, w postaci możliwości rozliczenia zakupu fotowoltaiki w rocznym zeznaniu podatkowym. Łączna kwota obejmuje aż 53 tysiące złotych. W koszt wliczany jest nie tylko sam montaż systemów fotowoltaicznych, ale również projekt i zakup instalacji. Ponadto, do kosztów można zaliczyć każdy osprzęt, który stanowi wsparcie stawianej instalacji fotowoltaicznej.

Ulga ta jest korzystna również dlatego, że daje możliwość stworzenia instalacji hybrydowej, tj., połączenia fotowoltaiki z pompą ciepła. Zakup pompy oraz jej osprzętu również podlega pełnemu odliczeniu. Z ulgi można skorzystać w danym roku kalendarzowym, zaś łączny koszt można rozłożyć na okres 36 miesięcy, od daty pierwszych przedsięwzięć, powziętych w tym zakresie. Wymogiem jest posiadanie udokumentowanego stanu prawnego budynku, tj., bycie jego właścicielem lub współwłaścicielem.

Pomoc w postaci dotacji i innych środków publicznych

Problem zakupu fotowoltaiki są w stanie rozwiązać liczne dotacje. Zaliczamy do nich te, unijne, jak również ministerialne oraz samorządowe. Warto jest skorzystać z wielu dogodnych projektów dofinansowania, które zostały przeniesione na szczebel regionalny. W zależności od regionu Polski, różnią się one zasadami przyznawania oraz wysokością kwoty łącznej, jaką można jednorazowo otrzymać, w formie zapomogi finansowej. Warto również dowiedzieć się, jakiego typu instalacje w ramach OZE wchodzą w poczet programu, tj., czy można połączyć fotowoltaikę w pompami ciepła lub też innymi instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Tam też należy szukać szczegółowych informacji na temat dotacji na fotowoltaikę, które w poszczególnych gminach mogą mieć różną wysokość i obejmować inne instalacje z zakresu OZE. Warto jest dokładnie ustalić, czy można w ten sposób stworzyć hybrydowe połączenia, jak również skorzystać z innego rodzaju sprzętów, które będą stanowiły domową elektrownię. Wysokość przyznawanej dotacji zależy od regionu i zasad programu.

W jaki sposób starać się o dotację na fotowoltaikę?

Swoje działania, zmierzające do otrzymania dotacji powinny w pierwszej kolejności rozpocząć się jeszcze przed końcem danego roku. Otrzymanie dotacji na system fotowoltaiczny wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku oraz dołączenia do niego stosownych dokumentów. Zaliczamy do nich m.in.:

 

  • certyfikat,
  • projekt instalacji fotowoltaicznej,
  • zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Ponadto w projekcie instalacji fotowoltaicznej powinny znaleźć się takie dokumenty jak:

  • kosztorys,
  • schemat,
  • opis,
  • licznik wytworzonej energii,
  • parametry techniczne.

Finansowanie fotowoltaiki może odbywać się w dwojaki sposób. Pierwszym jest samofinansowanie z środków własnych, drugim zaś sięgnięcie po dotacje. Wybór sposobu zależy od indywidualnych preferencji przyszłego właściciela paneli PV.

Źródło: https://inverter.com.pl