Sprężone powietrze to medium powszechnie wykorzystywane w przemyśle i usługach. Coraz częściej mówi się o konieczności jego oczyszczania w procesach produkcyjnych. Dlaczego jest to takie istotne i czy stopień jego zanieczyszczenia ma wpływ wyłącznie na jakość produktu końcowego?

Co wchodzi w skład systemu uzdatniania sprężonego powietrza?

System uzdatniania sprężonego powietrza składa się z różnych komponentów, które mają na celu oczyszczenie, osuszenie i usunięcie zanieczyszczeń z powietrza, aby zapewnić odpowiednią jakość i czystość powietrza. W ramach systemu uzdatniania sprężonego powietrza możesz wykorzystać szeroki wachlarz urządzeń i materiałów, które przyczynią się wydajnego oczyszczenia medium ze wszelkiego typu zanieczyszczeń. 

Jednym z podstawowych elementów wpływających na czystość powietrza są filtry powietrza. Są one pierwszym etapem w systemie uzdatniania i służą do zatrzymywania cząstek stałych, takich jak pył, olej czy zanieczyszczenia. Istnieją różne typy filtrów, takie jak filtry mechaniczne, filtry separatorów oleju i filtry węglowe aktywne, w zależności od rodzaju  i wielkości zanieczyszczeń, które mają być usunięte.

Ważnym etapem uzdatniania sprężonego powietrza jest jego osuszanie. W tym celu w systemach sprężonego powietrza stosuje się separatory wodno-olejowe i osuszacze, które eliminują wilgoć z medium. Dlaczego jest to takie ważne? Wilgoć może powodować korozję i uszkodzenia w systemach pneumatycznych, dlatego osuszacze są ważnym elementem w uzdatnianiu sprężonego powietrza. Separatory wodno-olejowe wykorzystywane są do podstawowego odwodnienia sprężonego powietrza. Dodatkowo usuwają one z niego olej (co jest szczególnie istotne w przypadku kompresorów olejowych) oraz zanieczyszczenia stałe pochodzące z zasysanego powietrza atmosferycznego. Jeśli zależy Ci na bardziej suchym medium, musisz zastosować dodatkowo urządzenia zwane osuszaczami. Najczęściej stosowanymi osuszaczami są osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne.

W niektórych bardziej zaawansowanych systemach uzdatniania można znaleźć także systemy monitorowania, które pozwalają na kontrolę jakości powietrza, wilgotności czy ciśnienia w czasie rzeczywistym. To pozwala utrzymać stały poziom uzdatniania sprężonego powietrza, co jest szczególnie istotne w procesach wymagających medium o wysokiej klasy czystości.

Wszystkie te komponenty działają wspólnie, aby zapewnić czyste, suche i odpowiednio sprężone powietrze o wysokiej jakości. Dobór odpowiednich składników uzależniony jest od rodzaju aplikacji, wymagań jakościowych oraz wydajności systemu pneumatycznego, w którym będzie używane sprężone powietrze.

Czy sprężone powietrze musi być uzdatniane?

Sprężone powietrze często wymaga uzdatniania, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych, w których jakość medium ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania urządzeń i procesów. Dotyczy to szczególnie kilku branż, w których zastosowanie niedostatecznie oczyszczonego medium może powodować uszkodzenie produktów, ich niezdatność do użytku lub spożycia. Mowa tutaj m.in. o przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym, optycznym, lakierniczym itp.

Dalszego zatem uzdatnianie sprężonego powietrza jest istotne? Powietrze atmosferyczne zasysane przez kompresory w celu sprężania zawiera różne zanieczyszczenia, takie jak pył, olej, wilgoć, bakterie i inne substancje. Uzdatnianie powietrza za pomocą odpowiednich filtrów pozwala usunąć te zanieczyszczenia, co przeciwdziała uszkodzeniom urządzeń, zanieczyszczeniu produktów oraz zagrożeniom dla zdrowia. W wielu branżach jakość powietrza jest kluczowa dla jakości produktów, zwłaszcza w przypadku aplikacji, gdzie powietrze może mieć kontakt z produktami spożywczymi, farmaceutycznymi czy elektronicznymi.

Inną zaletą zastosowania sprężonego powietrza wolnego od wilgoci i zanieczyszczeń jest ochrona urządzeń pneumatycznych przed korozją i uszkodzeniami, które mogą wynikać z obecności wilgoci lub zanieczyszczeń w powietrzu. Co więcej, oczyszczenie medium  poprawia wydajność i efektywność pracy urządzeń pneumatycznych, zmniejszając ryzyko awarii i przestojów. Wpływa również na bezpieczeństwo pracy, zapobiegając potencjalnym zagrożeniom wynikającym z obecności zanieczyszczeń lub wilgoci.

Uzdatnianie sprężonego powietrza zależy od rodzaju zastosowania i wymagań jakościowych. Niektóre zastosowania mogą wymagać tylko podstawowej filtracji, podczas gdy w innych przypadkach konieczne jest kompleksowe uzdatnianie, obejmujące filtrację, osuszanie i oczyszczanie powietrza. Dlatego przed podjęciem decyzji o uzdatnianiu powietrza warto dokładnie zrozumieć wymagania danej aplikacji i skonsultować się z ekspertem lub specjalistą w dziedzinie sprężonego powietrza.

źródło: Czemar kompresory