Bez względu na to, jak wysokie standardy bezpieczeństwa zachowywane są przy obsłudze prasy krawędziowej, i to, jak doświadczony jest jej operator – ryzyko uszkodzenia ciała istnieje zawsze. Praca przy prasie krawędziowej, powtarzalne czynności, jakie się przy niej wykonuje, wymagają pełni koncentracji. W innym razie pojawia się poważne niebezpieczeństwo poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Jak tego uniknąć?

Właściwe szkolenie i przestrzeganie dobrych praktyk w pracy przy obsłudze prasy krawędziowej

Ważne jest, aby zadbać o właściwe przeszkolenie pracowników obsługujących prasę. Każdy operator musi przejść odpowiednie szkolenie na temat tego, jak obsługiwać prasę krawędziową z zachowaniem bezpieczeństwa. Kluczowe jest, aby nie dopuścić do pojawiania się, a następnie powielania niewłaściwych praktyk w pracy.

Częstym błędem jest na przykład pozostawianie materiałów za matrycą prasy krawędziowej zamiast przed nią. Kolejną niewłaściwą praktyką jest podtrzymywanie obrabianego przedmiotu od góry. W ten sposób operator ryzykuje uszkodzenie dłoni. Podczas szkolenia każdy pracownik musi poznać regułę, by podtrzymywać przedmioty wkładane do prasy zawsze od dołu. Takie postępowania pozwala znacząco ograniczyć ryzyko zmiażdżenia palców.

Koncentracja i pełna uwaga poświęcana wykonywanej pracy są niezwykle istotne. Czynnika błędu ludzkiego nie da się jednak w pełni wyeliminować. Można jedynie podejmować środki zapobiegawcze. Kolejnym krokiem po organizacji szkoleń dla pracowników jest inwestycja w wysokiej jakości sprzęt.

Sprzęt wysokiej jakości od sprawdzonych producentów

Prasy krawędziowe są wyposażane w coraz więcej elementów mających zapewnić bezpieczeństwo ich operatorom. Zabezpieczenia dobierane są tak, by przeciwdziałać możliwym do przewidzenia ludzkim błędom przy obsłudze sprzętu. Przykładem takiego urządzenia jest prasa krawędziowa APHS Baykal z zamontowanym laserem bezpieczeństwa od frontu maszyny. Ponadto po bokach i w tylnej strefie prasy umieszczono bariery bezpieczeństwa zabezpieczone wyłącznikami krańcowymi.

Odpowiednie narzędzia do pracy

Każdy operator powinien pracować na własnym stanowisku. Dzielenie niezbędnych do pracy narzędzi na kilka stanowisk to nie sposób redukcji kosztów produkcji – takie działanie jedynie zwiększa ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu przez któregoś z operatorów. Nie można dopuścić do powstania sytuacji, w której pracownicy zmuszeni są pracować z użyciem tych samych narzędzi do pracy, wymieniając się nimi. Prowadzi to do rozproszenia uwagi i spadku koncentracji, tak kluczowej dla zachowania bezpieczeństwa operatorów. Jeżeli wymaga tego praca na określonym stanowisku, należy inwestować w urządzenia wraz z kompletnym wyposażeniem.

Podsumowanie

Aby zwiększyć bezpieczeństwo przy obsłudze prasy krawędziowej, należy przestrzegać kilku prostych reguł. Przede wszystkim operatorzy muszą przejść odpowiednie szkolenia i być w pełni skoncentrowani podczas swojej pracy. Prasy krawędziowe, na których pracują, powinny być sprzętem wysokiej jakości, pochodzącym od sprawdzonych producentów. Każde stanowisko pracy musi być wyposażone w odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Ważna jest też odpowiednia konserwacja sprzętu.