Osuszanie budynków jest konieczne nie tylko w wyniku wypadków losowych, lecz także już na etapie budowy budynku. Pominięcie tego kroku może być przyczyną rozwoju szkodliwej dla zdrowia wilgoci i pleśni.

Na czym polega osuszanie i kiedy jest potrzebne?

Osuszanie to proces mający na celu zmniejszenie zawilgocenia ścian budynków, umożliwiający nie tylko prowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich, lecz także zwyczajną eksploatację budynków, w tym mieszkań. Może być też konieczne, gdy wilgoć pojawia się na ścianach budynku już w czasie jego użytkowania lub w konsekwencji wydarzeń losowych, takich jak zalanie budynku lub mieszkania przez:

  • wody opadowe,
  • wody gruntowe,
  • powodzie,
  • uszkodzone instalacje,
  • wodę użytą do gaszenia pożaru.

Kiedy zwrócić się do profesjonalisty

Aby ograniczyć szkody wynikłe wskutek powyższych wypadków, najlepiej skontaktować się ze specjalistą, choć paradoksalnie nie oznacza to, że do specjalistycznego osuszania, czyli na przykład osuszania absorpcyjnego, należy przystąpić natychmiast.

Oczywiście w pierwszej kolejności konieczne jak najszybsze usunięcie wody z zalanego pomieszczenia, aby czas oddziaływania wilgoci na konstrukcję i materiały, z których powstał budynek, był jak najkrótszy, jednak osuszanie zalanych mieszkań i budynków to złożony proces wymagający wiedzy i doświadczenia. Najlepiej zatrudnić do tego specjalistę, który po dokonaniu oględzin budynku lub pomieszczenia zaprojektuje cały proces osuszania, biorąc pod uwagę materiał, który został zalany, nasiąkliwość materiału i dobierze intensywność osuszania w celu uniknięcia dalszych szkód, a przy tym oszacuje termin, w którym powinno zostać przeprowadzane osuszanie, tak żeby było ono możliwie skuteczne i nie generowało niepotrzebnych kosztów.

To ile będzie kosztowało osuszanie budynków, zależy od wielkości pomieszczenia, stopnia zawilgocenia i użytego sprzętu. Przykładem może być Warszawa. Ceny profesjonalnego osuszania mieszkań w stolicy zaczynają się od około 70zł za metr bieżący muru.

Jak działa osuszanie absorpcyjne?

Osuszanie absorpcyjne to popularny i dobrze sprawdzający się sposób na osuszanie mieszkań oraz trudno dostępnych pomieszczeń w budynkach. Jego dużą zaletą jest to, że działa ono niezależnie od temperatury, a więc można stosować nawet przy mrozach, kiedy temperatura spadnie poniżej zera.

Absorpcyjne osuszacze pozostawiają powietrze tak suchym, że zaczyna ono zbierać wodę z zawilgoconych materiałów. Aby do tego doprowadzić, należy przepuścić powietrze przez urządzenie ze środkiem higroskopijnym, a więc pochłaniającym i wiążącym wilgoć – zwykle jest to żel krzemionkowy, chlorek litu lub żel silikonowy. Zebrana przez urządzenie woda jest odprowadzana na zewnątrz. Osuszone powietrze jest następnie wypuszczane do pomieszczenia, z którego ponownie zbiera wilgoć i proces jest powtarzany, aż do pożądanego osuszenia materiału.

Ze względu na to, jak wygląda proces osuszania absorpcyjnego odbywać powinno się ono w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu – w przeciwnym wypadku powietrze absorbowałoby również wilgoć z zewnątrz. Najlepsze efekty suszenie absorpcyjne uzyskuje w pomieszczeniach, które na czas osuszania zostały dodatkowo uszczelnione. Jeśli nie jest to możliwe, dobrym wyjściem jest zastosowanie namiotu foliowego, w którym zamknięta zostaje osuszana powierzchnia.

Osuszanie zawilgoconych budynków to proces ważny i często nieunikniony. Chroni mieszkańców przed groźną dla zdrowia pleśnią, umożliwia też przywrócenie do stanu użytkowania powierzchni zalanych w wyniku wypadków, a osuszanie absorpcyjne jest metodą skuteczną niezależnie od pory roku.