Sprężarki powietrza wykorzystuje się nie tylko w dużych zakładach przemysłowych. Zastosowanie znalazły także w szpitalach, zakładach stomatologicznych oraz gabinetach lekarskich. Aby pełniły tam swoją funkcję, muszą być bezpieczne. Odpowiednie oprogramowanie i sterowanie dają możliwość wykorzystania sprężarek w różnych placówkach medycznych.

Sprężarki medyczne – czym powinny się charakteryzować?

Sprężarka medyczna niezbędna jest do typowych celów medycznych, ale pełni również szereg funkcji charakterystycznych dla procesów przemysłowych. Te zastosowania nie mogą być powiązane ze sobą, choć niewątpliwe jest, że wspierają się wzajemnie. Przepis ten jest prawem europejskim, do którego musi stosować się każda placówka medyczna. Według tego wymogu powietrze dostarczane do potrzeb medycznych i przemysłowych musi być rozdzielone. Sprężarki medyczne muszą spełniać wymogi prawne i higieniczne, a także te związane z bezpieczeństwem pacjentów, aby mogły być dopuszczone do użytku w szpitalach, gabinetach stomatologicznych lub gabinetach lekarskich. Celów typowo medycznych, do których wykorzystywane są sprężarki, może być kilka w zależności od potrzeb zakładu. Jednym z nich jest ważna funkcja, jaką stanowi dostarczanie powietrza do aparatów anestezjologicznych, a także respiratorów, na co zwiększa się zapotrzebowanie w ostatnim czasie.

Sprężarki medyczne a ich użytkowość

Sprężarki medyczne wykorzystywane do celów medycznych mają teraz być kompatybilne z innymi urządzeniami wykorzystywanymi w medycynie, co bardzo ułatwia i usprawnia pracę. Można to osiągnąć dzięki odpowiedniemu sterowaniu. Należy jednak pamiętać, iż sprzęt medyczny powinien być odpowiednio zabezpieczony przed awariami, aby w przypadku ich wystąpienia działanie niezbędnego sprzętu nie zostało zakłócone. Jest to szczególnie ważne, gdyż sprężone powietrze wykorzystywane jest także w chirurgii. Aparatura chirurgiczna jest często napędzana takim powietrzem. Również w gabinetach dentystycznych sprężone powietrze stanowi ważny element leczenia stomatologicznego. Używane jest bowiem do oczyszczania leczonego zęba. Sprężone powietrze wykorzystywane w medycynie ma niejednokrotnie bezpośredni kontakt z pacjentem, dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać przepisów, które warunkują użycie sprężarek.

Sprężarki jako sprzęt medyczny w szpitalach

Sprężarki medyczne mogą znajdować wiele zastosowań. Oferta obejmuje sprężarki działające przy użyciu oleju, a także opcję bezolejową. Różnorodność konstrukcji sprawia, że w szpitalach można spotkać sprężarki tłokowe, spiralne, a także śrubowe. Ze względu na okoliczności, w jakich pracują sprężarki medyczne, działają one wyjątkowo cicho, a przy tym są wysoce efektywne. Aby zapewnić jeszcze lepszy komfort użytkowania zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu, sprężarki mają możliwość pracy bezwibracyjnej oraz stłumionej. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i sterowaniu działają one intuicyjnie, co stanowi wyjątkowe udogodnienie dla personelu, który często musi działać pod presją czasu.