Niezapłacone faktury to jeden z problemów, z którymi na co dzień zmagają się przedsiębiorcy. Rosnąca liczba dłużników może być dla wierzyciela bardzo trudnym do rozwiązania problemem, który będzie miał wpływ na bieżące działanie firmy. Zaległe należności to nie tylko zaburzona płynność finansowa przedsiębiorstwa. Mogą one skutkować zdecydowanie większymi konsekwencjami.

Czym mogą skutkować przeterminowane płatności?

Jeżeli przedsiębiorca zmaga się z niezapłaconymi fakturami, a lista jego dłużników rośnie, automatycznie odbija się to na kondycji finansowej firmy. Zaburzona płynność finansowa sprawia, że przedsiębiorcy próbują zniwelować straty. Jednym ze sposobów może być podniesienie cen produkowanych wyrobów lub też świadczonych usług. Niestety zabieg ten może wpłynąć na zmniejszenie konkurencyjności oferty i docelowo może utrudnić pozyskiwanie nowych klientów, a nawet utrzymanie obecnych. Podwyżka cen w dłuższej perspektywie może sprawić, że klienci wybiorą produkty i usługi konkurencji, a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jeszcze się pogorszy.

Kolejnym negatywnym skutkiem nieskutecznie ściąganych należności może być ograniczenie finansowania nowych inwestycji. Obecne realia rynkowe determinują przedsiębiorców do poszukiwania nowych i bardziej wydajnych rozwiązań, zarówno w zakresie produkcji, czy też optymalizacji świadczonych usług. Takie poszukiwania wiążą się z niezbędnym finansowaniem inwestycyjnym, które może zostać ograniczone w przypadku rosnących wierzytelności firmy. Może to również odbić się negatywnie na próbie wprowadzenia nowych produktów na rynek, których budżet marketingowy zostanie poważnie uszczuplony. W skrajnych przypadkach przedsiębiorcy mogą zostać zmuszeni nawet do zablokowania launchu nowego produktu lub usługi, co wygeneruje kolejne straty.

Problemy z wypłacalnością

Kolejnym skutkiem bezskutecznej obsługi wierzytelności i niezapłaconych faktur mogą być problemy z wypłacalnością firmy. Odczują to między innymi pracownicy, którym mogą zostać ucięte premie lub ich wypłaty mogą być wypłacane nieregularnie. Do takich sytuacji może doprowadzić już kilka znaczących zaległych płatności. W niektórych sytuacjach firmy będą zmuszone również do ograniczenia zatrudnienia, ponieważ płynność finansowa będzie zaburzona na tyle, że redukcja etatów będzie jedynym rozwiązaniem.

Niewypłacalność przedsiębiorstwa dotyczy nie tylko pracowników, ale również kontrahentów. Jeżeli dłużnicy przedsiębiorstwa zwlekają z płatnością faktur, to automatycznie może mieć ono problem z regulowaniem na czas własnych zobowiązań wobec kontrahentów. W takiej sytuacji wierzyciel sam staje się dłużnikiem, co może negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy i potencjał współpracy w dalszej perspektywie. Może to doprowadzić również do pogorszenia się warunków współpracy, czy też podniesienia cen na kolejne usługi. Jak widzicie, skutki przeterminowanych płatności mogą być naprawdę poważne. Zminimalizować ryzyko ich wystąpienia można dzięki współpracy z firmą windykacyjną, która w ofercie usług posiada między innymi ściąganie należności oraz obsługę wierzytelności klienta. Warto się nad tym zastanowić, aby uniknąć problemów, które zostały opisane powyżej.