Hodowla zwierząt rzeźnych w głównej mierze polega na ich właściwym odżywianiu. Nie chodzi przy tym jedynie o stosowanie odpowiednich pasz dla uzyskania właściwego wzrostu, ale także o ich przydatność prozdrowotną. Ze względu na zakazy stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w celu zapobiegania występowania chorobom do pasz treściwych oraz wody dodawane są zakwaszacze. Jaka jest ich rola w odniesieniu do organizmu zwierząt?

Rodzaje zakwaszaczy dodawanych do pasz

Zakwaszacze do paszy mogą być kwasami organicznymi albo nieorganicznymi, podawane pojedynczo lub jako komponenty i do zakwaszania pasz wykorzystywanych przede wszystkim w żywieniu drobiu i świń. W zależności od kwasu mogą mieć podobne albo różne funkcje, a do najczęściej wykorzystywanych jako zakwaszacz do paszy zaliczyć można m.in.:

  • kwas fosforowy, który wprawdzie nie jest kwasem organicznym, ale jest świetnym komponentem pobudzającym apetyt oraz wchłanianie witamin i soli mineralnych;
  • kwas propionowy będący naturalnym produktem zakiszania i mającym duże działanie konserwujące;
  • kwas mlekowy, stosowany jako stymulator wzrostu;
  • kwas mrówkowy mający działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze;
  • kwas octowy hamujący rozrost drożdży i pleśni;
  • kwas jabłkowy poprawiający smak i mający działanie prebiotyczne.

Po co zakwaszacze dodawane są do paszy, a po co do wody?

Zakwaszacze są dodawane do pasz dla zwierząt w celach zarówno prozdrowotnych, jak i stymulujących wzrost, co skutkuje podniesieniem opłacalności produkcji zwierzęcej. Zakwaszacze pełnią również funkcję konserwantów żywności wydłużając przydatność mieszanek do spożycia, poprawiają smak, co podnosi wielkość oraz przyswajalność pasz przez zwierzęta, a także zapobiegają infekcjom, a nawet wspomagają leczenie farmakologiczne. Jednocześnie zakwaszacze stosowane są nie tylko do wzbogacania pasz, ale są również dodawane do wody. W obu przypadkach obecność zakwaszaczy ma duże znaczenie, ponieważ pasze są chronione i wzbogacone o cenne atrybuty poprawiające ekonomię hodowli, a z kolei woda zyskuje na statusie higienicznym.

Zwierzęta w hodowli są narażone na wiele czynników chorobotwórczych, a część z nich może być przenoszona przez wodę, jeżeli ta zostanie skażona mikrobiologicznie. Mikroorganizmy chorobotwórcze najlepiej rozwijają się w środowisku o obojętnym albo zasadowym pH, natomiast w zakwaszonym zginą. W tym wypadku zakwaszenie wody zabezpieczy zwierzęta m.in. przed zakażeniem beztlenowcem, czy bakteriami E coli.

Podsumowanie

Zastosowanie zakwaszaczy do pasz sprzyja zdrowiu zwierząt. Ponadto podnosi użyteczność oraz smak, pozwalając na lepsze i efektywniejsze ich wykorzystanie. Zakwaszacze w znacznym stopniu podnoszą opłacalność produkcji zwierzęcej.