Transport produktów w temperaturze kontrolowanej jest dużo bardziej skomplikowany do zaplanowania, niż standardowy transport produktów. Podczas takiego łańcucha dostaw musi być zagwarantowana i możliwa do udowodnienia temperatura panująca podczas wszystkich etapów transportu. Niektóre rodzaje produktów jednak nie mogą być przewożone w inny sposób niż w ściśle określonym zakresie temperatur. Poniżej 5 sytuacji, w których trzeba skorzystać z transportu w warunkach kontrolowanej temperatury.

Na czym polega transport w warunkach kontrolowanej temperatury?

Niektóre produkty wymagają transportu w ściśle określonych warunkach. Jednym z warunków może być konkretny zakres temperatur, który musi zostać zapewniony przez cały okres transportu. Wynika to ze specyfiki produktów, które w wyższych lub niższych temperaturach mogłyby utracić swoje właściwości lub ulec zepsuciu. Produkty często są transportowane przez różne strefy klimatyczne i magazynowane, pomiędzy konkretnymi etapami podróży. Również wtedy temperatura musi mieścić się w określonych widełkach zakresu temperatur. W takim przypadku powinna istnieć dokumentacja, która jest w stanie potwierdzić, jakie warunki panowały podczas całego transportu. Jeżeli produkt jest szczególnie wrażliwy na wahania temperatur, to w pojeździe lub kontenerze transportującym umieszcza się kilka specjalnych czujek, które wskazują, czy w żadnym miejscu pojazdu lub kontenera transportowego temperatura nie przekroczyła wymaganej temperatury transportu.

1. Leki i wyroby medyczne

Produkty lecznicze oraz wiele wyrobów medycznych potrzebuje zachowania ciągłości ściśle określonego zakresu temperatur. Jakiekolwiek odchylenia mogą być skrajnie niebezpieczne i powodować, że leki stracą swoje właściwości, a ich stosowanie może być groźne dla zdrowia. W przypadku leków cały proces transportu musi posiadać dokumentację, co jest regulowane przez prawo farmaceutyczne.

2. Transport artykułów spożywczych

Zazwyczaj produkty świeże, o krótkim terminie przydatności do spożycia wymagają warunków kontrolowanej temperatury podczas transportu. Produkty te to między innymi mięso, nabiał, wyroby cukiernicze, ryby, owoce morza, napoje alkoholowe i bezalkoholowe. W tym przypadku temperatura nie musi być aż tak dokładnie kontrolowana. Transport odbywa się za pomocą samochodów chłodniczych.

3. Kosmetyki

Transport kosmetyków również musi odbywać się w kontrolowanej temperaturze. Wiele produktów, zwłaszcza kosmetyków służących do makijażu i emulsji do ciała jest bardzo wrażliwa na wysokie temperatury lub na nagłe zmiany temperatur. Przykładem może być szminka, która podczas wysokiej temperatury może ulec stopieniu.

4. Transport odczynników chemicznych

Transport chemikaliów może być bardzo niebezpieczny i konieczne jest zapewnienie wymaganych warunków transportu, między innymi temperatury. Wiele substancji pod wpływem temperatury staje się wybuchowa i łatwopalna.

5. Transport roślin

Transport roślin wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. Wiele z nich jest wrażliwa na zmianę temperatury, co może zakończyć się zwiędnięciem lub obumarciem sadzonki.