Bycie właścicielem apteki zmusza do przestrzegania dużej ilości przepisów prawnych. Prowadzenie apteki jest działalnością reglamentowaną, co oznacza, że osoba zainteresowana otwarciem apteki musi zdobyć na to pozwolenie. Jednym z czynników branych pod uwagę podczas decydowania o udzieleniu zezwolenia jest to, czy apteka jest odpowiednio wyposażona. Lista sprzętów, w które powinna zaopatrzyć się osoba prowadząca aptekę, jest ustalana przez ministra zdrowia.

Bez jakiego sprzętu nie obejdzie się żadna apteka?

W każdej aptece muszą znaleźć się urządzenia, które pozwolą sporządzać leki w postaci farmaceutycznej oraz takie, które umożliwią przechowywanie leków i wyrobów medycznych w warunkach, w których chronione są one przed zabrudzeniem i zakurzeniem. Chodzi między innymi o stół i szafy ekspedycyjne, w których można przechowywać odpowiednio rozdzielone produkty farmaceutyczne. Stół może być osłonięty tak, aby osoby niebędące pracownikami nie miały do niego dostępu. Szafy muszą być zamykane do wysokości minimum 60 cm od podłogi. Wymagane są również szafy magazynowe wraz z łatwo zmywalnymi podestami oraz kasety do przechowywania substancji psychotropowych oraz odurzających, które należy zabezpieczać zgodnie z odrębnymi przepisami. W każdym z pomieszczeń, w których znajdują się leki, niezbędna jest obecność termometrów oraz higrometrów. Niezbędne są również loża recepturowa oraz stół kryty, przy czym oba przedmioty muszą być odporne na chemikalia i łatwo zmywalne. Kolejnymi elementami niezbędnymi dla apteki w celu wytwarzania leków są naczynia i utensylia recepturowe oraz szkło. Należy pamiętać o odpowiednim oznakowaniu naczyń i wydzieleniu odrębnych utensyliów dla środków farmaceutycznych mających silne działanie. W aptece powinno również znaleźć się urządzenie służące do otrzymywanie wody oczyszczonej. Parametry wszystkich wag wielozakresowych znajdujących się w lokalu określone są przez odrębne przepisy.

Na które elementy wyposażenia apteki należy zwrócić szczególną uwagę?

Niektóre urządzenia apteczne mają większe znaczenie dla poprawnego funkcjonowania apteki i należy upewnić się, że zakupiony sprzęt spełnia wymagania jakościowe oraz formalne wynikające z przepisów prawnych. Dobrym przykładem urządzenia, któremu trzeba poświęcić więcej uwagi, jest lodówka do przechowywania leków. Wybierając chłodziarkę farmaceutyczną, można zdecydować się na wersję podstawową lub zaawansowaną, które różnią się ilością dodatkowych funkcji. W podstawowych modelach występują izolowane drzwi przeszklone wraz z wyświetlaczem temperatury, którą można swobodnie ustawiać. Bardziej zaawansowane modele są wyposażone w alarmy dźwiękowe oraz programator temperatury wraz z termostatem elektrycznym. W takich lodówkach przechowywane szczepionki i leki będą o wiele lepiej chronione. Od tego, czy w danej aptece będą wytwarzane leki w warunkach septycznych, zależy czy potrzebny będzie sterylizator oraz łoże z nawiewem laminarnym. Ponadto, każda apteka musi posiadać wystarczająco sprawne urządzenie wentylacyjne. Musi ono być w stanie zapewnić co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Jeżeli lokal nie posiada sprzętu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, właściciel nie otrzyma zezwolenia od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie apteki. Dlatego dobrym pomysłem jest zaznajomienie się z przepisami związanymi z aptekami i zaopatrzenie swojego lokalu we właściwy sprzęt apteczny. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów  w postaci kar pieniężnych.

Inspirowane: wamed.pl – lampa zabiegowa