Dental Skills Institute – najwyższej jakości szkolenia i warsztaty pracy z pacjentem stomatologicznym! 

Zaawansowane szkolenia implantologiczne przygotowane merytorycznie i oferowane przez Dental Skills Institute gwarantują również ich uczestnikom obligatoryjną część warsztatową. Obejmującą pracę z pacjentem pod nadzorem szkoleniowca wraz z informacją zwrotną dla operatora i wskazówkami udzielanymi nie tylko na bieżąco, w trakcie warsztatu, ale i do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia. Kontakt i praca z pacjentem są bowiem w niniejszej ofercie edukacyjnej nie tylko wartością edukacyjną, ale i nawykiem dobrych praktyk stomatologicznych. Jeśli więc jesteście już Państwo po odbyciu szkoleń podstawowych, Dental Skills Institute zaprasza do kontynuacji rozwoju kompetencji merytorycznych i umiejętności warsztatowych. Podstawowe umiejętności i wiedza implantologiczna wymagają bowiem nieustannego rozszerzania i pracy nad jakością świadczonych usług stomatologicznych, gdyż świadomość i wymagania pacjentów klinik dentystycznych nie tylko zobowiązują stomatologa etycznie, ale i konkurencyjnie.

Zaawansowane szkolenia implantologiczne – ramowa tematyka szkoleń 

Dental Skills Institute przygotował dla Państwa optymalną ofertę szkoleń zaawansowanych w następujących zakresach:

  • gospodarowanie tkankami miękkimi
  • zaawansowane techniki argumentacji kości
  • protetyka zaawansowana i okluzja
  • autogenne metody regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej. Skoncentrowane czynniki wzrostu (CGF)
  • kortykotomia z wykorzystaniem piezochirurgii i laseroterapii

W ramach każdej z tych propozycji szkoleniowej szczególny nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności miękkich w pracy z pacjentem, takim jak dialog diagnostyczny, przygotowanie mentalne do zabiegu oraz inne umiejętności społeczne stomatologa. W trakcie części warsztatowej prowadzone są prace z udziałem pacjentów. Całość ta daje duże kompetencje, zarówno merytoryczne w zakresie stomatologii i chirurgii stomatologicznej, ale i nie mniej istotne umiejętności pracy z pacjentem podczas leczenia stomatologicznego. Pakiet tych umiejętności gwarantuje sukcesy w Państwa praktykach stomatologicznych.

Opieka merytoryczna po zakończeniu szkolenia i E-learning DSI

Oprócz wsparcia merytorycznego Państwa pracy z pacjentem podczas warsztatów, co uważamy za kluczowe dla nabywania praktyki w wykonywanych zabiegach i budowania dobrych nawyków kontaktu i relacji z pacjentem. Dental Skills Institute zapewnia opiekę merytoryczną po zakończeniu dwu lub jednodniowego szkolenia. Jeszcze przez pół roku adepci naszych szkoleń zachowują bezpłatny dostęp do sieci internetowej E-learnig Dental Skills Institute, dzięki czemu mogą skorzystać z naszych materiałów szkoleniowych, zadać pytania dodatkowe prowadzącym szkolenia lub zwrócić się do nas z innymi problemami, w tym zagadnieniami z obszaru pracy z pacjentem stomatologicznym. Szczególną formą wsparcia indywidualnego uczestników naszych szkoleń jest możliwość bezpośrednich, osobistych, indywidualnych konsultacji z prowadzącymi szkolenia do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia. To wyjątkowa okazja do pracy indywidualnej, konsultacji przypadków pacjentów z praktyki własnej lub rozwijania kompetencji najbardziej przydatnych w określonych środowiskowo warunkach pracy. Szkoleniowcy bardzo chętnie dzielą się pogłębioną wiedzą i praktyką z zakresu zaawansowanej implantologii.

Inspirowane: dsi-edu.com – szkolenia ze stomatologii dziecięcej