Ubezpieczenie OC jest wymagane w przypadku każdego pojazdu i zapewnia jego posiadaczowi bezpieczeństwo finansowe, w przypadku, gdy wystąpią nieszczęśliwe zdarzenia, takie jak wypadek lub kolizja drogowa. Oprócz OC, istnieje także możliwość skorzystania z innych form ubezpieczenia, takich jak na przykład AC, NNW i Assistance. Czy z nich również warto skorzystać? W jakich sytuacjach mogą się przydać?

Obowiązek każdego kierowcy

Posiadanie ubezpieczenia OC, stanowi w Polsce  obowiązek i dotyczy zarówno nowych aut, jak również tych używanych. Dzięki ubezpieczeniu OC, można uchronić się przed ryzykiem poniesienia wysokich kosztów, związanych z powstałą szkodą, w sytuacji, kiedy zostalibyśmy uznani za sprawcę zdarzenia drogowego. Polisa zadziała wówczas, gdy na skutek korzystania ze swojego samochodu, wyrządzimy komuś szkodę osobową lub rzeczową. Warto również wspomnieć, iż ubezpieczenie nie jest przypisane do konkretnej osoby, ale do samochodu.

Odszkodowania z tego rodzaju ubezpieczenia, wypłacane są jedynie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku działań z naszej winy. Mogą być to na przykład:

  • koszty związane z naprawą samochodu,
  • koszty leczenia oraz rehabilitacji,
  • koszty związane ze zniszczeniem mienia.

Brak ubezpieczenia OC, może skutkować surowymi konsekwencjami, w postaci wysokich kar finansowych. W przypadku spowodowania zdarzenia drogowego, koszty mogą znacząco wzrosnąć, bowiem pojawi się wówczas konieczność pokrycia strat osoby poszkodowanej.

Dodatkowe ubezpieczenie może się przydać

Zupełnie inny charakter ma natomiast ubezpieczenie AC. Autocasco ma za zadanie chronić nasze auto. Nie jest ono obowiązkowe, ale pozwala na ubezpieczenie pojazdu na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Nie ma tutaj znaczenia wiek pojazdu. Może być to zarówno nowe auto, jak również używane auto. Największą zaletą tego typu rozwiązania, jest oczywiście możliwość uniknięcia wysokich kosztów, związanych z naprawą pojazdu lub jego całkowitym uszkodzeniem. 

Zakres ubezpieczenia AC, jest dość szeroki, gdyż obejmuje nie tylko uszkodzenia pojazdów, w wyniku zdarzeń drogowych, ale również uszkodzenia powstałe z powodu aktów wandalizmu, pożarów i innych żywiołów, a także zabezpiecza pojazd na wypadek jego kradzieży. Podejmując decyzję o wyborze polisy AC, należy jednak bardzo szczegółowo przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Przede wszystkim chodzi o przedmiot ubezpieczenia oraz jego zakres i ewentualne wyłączenia. Na rynku znajduje się dość szeroka oferta różnorodnych towarzystw ubezpieczeniowych, przez co poszczególne ubezpieczenia, mogą się od siebie dość znacząco różnić.

NNW i Assistance

Warto również pomyśleć o pasażerach. Często bowiem podróżuje się całymi rodzinami. Ubezpieczenie NNW, chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Co ważne, zostaje nim objęty zarówno kierowca pojazdu, jak również wszyscy znajdujący się wewnątrz pasażerowie. Wypłata świadczeń realizowana jest w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli często podróżujemy, możemy zastanowić się również nad skorzystaniem z ubezpieczenia Assistance. Ubezpieczyciel oferuje w tym przypadku pokrycie kosztów pomocy drogowej, gdy pojazd ulegnie awarii. Taka pomoc działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. Oczywiście możemy spotkać się z różnymi wariantami tego typu ubezpieczenia. Niektóre z nich obowiązują tylko na terenie naszego kraju, inne natomiast swym zasięgiem obejmują całą Europę. Podobnie sprawa wygląda w przypadku zakresu oferowanych czynności, takich jak wymiana opon, dowóz paliwa lub holowanie.

Dodatkowo skorzystać można również z ubezpieczenia szyb, w ramach którego, otrzymamy niezbędną pomoc w dokonaniu naprawy lub też wymiany uszkodzonej szyby na nową. Podobnie sprawa wygląda w przypadku dodatkowego ubezpieczenia opon. W ramach takiego ubezpieczenia, można uzyskać pomoc przy naprawie opon na miejscu zdarzenia lub wymianie opon, na znajdujące się w pojeździe koło zapasowe.

Ubezpieczenie samochodu stanowi bardzo ważny element, na którym powinno zależeć każdemu rozsądnemu kierowcy. Nigdy nie wiadomo co może spotkać nas na drodze podczas codziennych podróży. Ubezpieczenie potrafi zapewnić spokój i komfort psychiczny, a w przypadku wystąpienia szkody, odciążyć nas pod względem finansowym.

źródło: Auto Wimar – dealer Skody