Odpowiedni rurociąg zapewnia optymalne działanie całego systemu wytwarzania sprężonego powietrza. W przypadku wadliwego doboru średnicy rur sprawność całego układu zostaje znacząco zachwiana.

Z czego składa się rurociąg?

Rurociąg sprężonego powietrza wyprodukowany jest z polipropylenu, stali węglowej czarnej lub ocynkowanej, miedzi, aluminium oraz stali nierdzewnej. Rury ze stali nieocynkowanej są podatne na korodowanie. Warto pamiętać, że zazwyczaj rury aluminiowe oraz polipropylenowe stosuje się w niewielkich rozmiarowo instalacjach sprężonego powietrza, zaś miedziane przeważnie użytkuje się w branży medycznej.

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest tutaj posiadanie instalacji o budowie pętli, ponieważ zapobiega ona powstawaniu dużych spadków ciśnienia. Należy pamiętać, że im wyższe są spadki ciśnienia – powyżej 0,1 bara, tym więcej energii pobiera sprężarka powietrza.

Średnica rur musi być dopasowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa

Przy doborze odpowiedniej średnicy rur należy wziąć pod uwagę kilka bardzo ważnych czynników, wśród których najistotniejsze są realne potrzeby konkretnego użytkownika. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze musi zostać ściśle określone i poparte odpowiednimi analizami. Ponadto, warto również uwzględnić takie aspekty, jak wszelkie uwarunkowania przestrzenne i techniczne danej firmy. Bywa, iż z racji problemów natury technicznej czy przestrzennej, nie da się zastosować niektórych rozwiązań. Przed wyborem konkretnej średnicy rury warto zatem wziąć pod uwagę wszystkie powyższe czynniki. Dokładna analiza stanowi gwarancję właściwego wyboru i uniknięcia ryzyka pomyłki.

Dlaczego średnica rury ma tak wielkie znaczenie?

Nieodpowiednio dobrana średnica rury negatywnie wpływa na pracę całego układu, który generuje sprężone powietrze. Jeśli nie jest dostosowana do faktycznego przepływu oraz ciśnienia, jakie występuje w instalacji, wówczas pojawiają się kłopoty z jej prawidłowym działaniem. Przekłada się to na spadek ciśnienia w punktach odbioru na końcu instalacji. Zbyt mała średnica rury zawsze będzie powodowała wyżej wymieniony problem – a to oznacza, że praca systemu nigdy nie będzie przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Przykłady praktyczne zastosowania odpowiednio dobranej rury w systemie wytwarzania sprężonego powietrza

Przy wyborze średnicy rury należy uwzględnić jakiej długości jest cała instalacja. Dokładny pomiar to podstawa. Poza tym, musimy ustalić, z jakim typem instalacji mamy do czynienia. Przy wyborze średnicy rury warto wiedzieć, czy posiadamy instalację typu „pajęczyna” lub „pętla”. Również ma to ogromne znaczenie przy doborze średnicy rury.

Kolejnym istotnym aspektem jest odległość źródła zasilania (sprężarki) od ostatnich punktów odbioru produkowanego przez nią sprężonego powietrza. Tutaj również przydadzą się dokładne pomiary. Warto posłużyć się praktycznym przykładem, który dobitnie wskazuje, jak należy postępować, aby wybrać odpowiednią, dedykowaną do naszych potrzeb średnicę rur. Jeśli dysponujemy instalacją o przepływie 2 m3 na minutę oraz odległości od kompresora do najbardziej oddalonego od niego punktu odbioru o długości 100 metrów, to optymalna średnica orurowania powinna wynieść 32 mm. Warto pamiętać, że średnica głównego rurociągu od ostatniego zbiornika zamontowanego w naszym parku maszynowym, sprzętu do wytwarzania sprężonego powietrza, musi być stała.

W przypadku przewodów transportujących powietrze na linii główny rurociąg – punkt odbioru, powinny one być tożsame z wymaganym przepływem. W celu obliczenia optymalnej średnicy rur, która spełni potrzeby danej instalacji, stosuje się wzór matematyczny jednoznacznie szacujący tę wartość.

Niewłaściwy dobór średnicy rurociągu wsystemie wytwarzania sprężonego powietrzamoże powodować duże spadki ciśnienia i zwiększony pobór energii, co przekłada się na wyższe koszty. Jeśli chcesz tego uniknąć, dokładnie określ średnicę rur, której potrzebujesz do swojej instalacji.

Źródło: Almig – sprężarki powietrza