Wybór odpowiedniego miejsca na posadowienie zbiornika na gaz jest istotnym elementem planowania całej inwestycji. Należy wziąć pod uwagę wielkość zbiornika, jego umiejscowienie względem gruntu oraz najbliższe otoczenie. Wbrew pozorom wybór idealnego miejsca dla zbiornika na gaz nie jest trudny. W artykule podpowiemy, jak prawidłowo określić miejsce posadowienia zbiornika, aby było bezpieczne, wygodne, praktyczne, a także by współgrało z ogólnym projektem i wystrojem działki.

Przepisy dotyczące lokalizacji zbiornika na gaz

Wybór miejsca na posadowienie zbiornika na gaz nie jest dowolny. Każdy inwestor powinien wiedzieć, że ustawodawca przewidział w stosownych przepisach regulacje dotyczące lokalizacji zbiornika na gaz. Wszystkie niezbędne informacje i podstawę prawną można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.). Rozporządzenie to określa warunki, jakie musi spełniać zbiornik, jego podłoże i otoczenie, aby użytkowanie instalacji zbiornikowej na gaz było w pełni bezpieczne. Wybierając miejsce, w którym na swojej działce umieścimy zbiornik na gaz, należy zapoznać się ze wspomnianym rozporządzeniem.

Umiejscowienie naziemnego i podziemnego zbiornika na gaz o różnych pojemnościach

Zarówno pojemność zbiornika, jak i jego lokalizacja względem powierzchni gruntu decyduje o tym, gdzie może zostać umieszczony. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa minimalne odległości, jakie zbiornik na gaz musi zachować od budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych, a także od granicy sąsiedniej działki. Odległości te są inne dla zbiorników naziemnych oraz inne dla podziemnych zbiorników na gaz. Różnią się także w zależności od pojemności zbiornika na propan. Im większy zbiornik, tym większe odległości musi zachować. Do użytku prywatnego, w celu zapewnienia ogrzewania w domu jednorodzinnym, zupełnie wystarczą zbiorniki na gaz o pojemności nieprzekraczającej 7000 litrów, czyli 7 m3. Rozporządzenie grupuje zbiorniki na te o pojemności do 3 m3, powyżej 3 m3 do 5 m3 oraz powyżej 5 m3 do 7 m3 i na tej podstawie określa wymogi ich lokalizacji.

  • Zbiornik naziemny o pojemności do 3 m3 powinien zachować odległość 3 metrów od budynków oraz 1,5 metra od sąsiedniej działki.
  • Zbiornik podziemny o pojemności do 3 m3 musi być oddalony o 1 metr od budynków i o 0,5 metra od granicy działki.
  • Zbiornik naziemny o pojemności powyżej 3 m3 i do 5 m3 powinien zachować odległość 5 metrów od budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych oraz 2,5 metra od granicy działki.
  • Zbiornik podziemny o pojemności powyżej 3 m3 i do 5 m3 powinien być oddalony o 2,5 metra od budynków oraz 1,25 metra od sąsiedniej działki.
  • W przypadku zbiornika naziemnego o pojemności powyżej 5 m3 do 7 m3 musi zachować dystans 7,5 metra od budynków oraz 3,75 metra od granicy działki.
  • Dla zbiornika podziemnego o pojemności powyżej 5 m3 do 7 m3 należy uwzględnić odległość 3 metrów od budynków oraz 1,5 metra od granicy sąsiedniej działki.

Ponadto zbiornik z gazem, niezależnie od typu i pojemności, musi zachować odległość 3 metrów od rzutu poziomego linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej o napięciu do 1 kV oraz 15 metrów, gdy napięcie jest większe niż 1 kV.

Gdzie nie umieszczać zbiornika na gaz?

Oprócz tego określono pewne miejsca i warunki, w których bezwzględnie nie można umieszczać zbiornika na gaz. To między innymi zagłębienia terenu oraz miejsca podmokłe, które nie nadają się do posadowienia zbiornika z gazem. Ponadto nie wolno lokalizować zbiornika w odległości mniejszej niż 5 metrów od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. Pamiętając o tych wymogach, znacznie łatwiej wybrać odpowiednie i bezpieczne miejsce dla naszego zbiornika na gaz.

Źródło: LPG Direct – gaz propan