W okresie zimowym do obowiązków zarządcy/ administratora nieruchomości należy zadbanie o usuwanie sopli i śniegu z dachu, jak również odśnieżanie chodnika, który przynależy do danej posesji. Brak należytego wywiązywania się z powyższych obowiązków grozi poważnymi sankcjami karnymi. Zazwyczaj zarządcy korzystają z profesjonalnych firm, które zajmują się tego typu usługami i dysponują odpowiednim sprzętem.  

Zadania administratora/zarządcy względem dbania o budynek w okresie zimowym

Każdy administrator budynku lub jego zarządca musi zadbać o odpowiedni stan budynku oraz należących do posesji chodników. Dotyczy to zarówno okresu wiosenno-jesiennego, jak i zimowych miesięcy. W tym czasie osoba pełniąca wyżej wymienione funkcje musi koniecznie zajmować się systematycznym odśnieżaniem chodnika, uprzątnięciem zalegającego na nim błota, lodu, jak i wszelkiego typu skamielin. Od reguły tej, istnieje tylko jeden wyjątek. Odśnieżania chodnika można zaniechać w przypadku, gdy przed budynkiem znajduje się płatny postój lub parkują samochody. Wtedy też obowiązek odśnieżania bierze na swoje barki gmina, która z tego tytułu pobiera stosowne opłaty. Chodnik to nie jedyne miejsce, o które powinien zatroszczyć się zarządca czy administrator budynku. Musi on bezwzględnie pozbywać się zalegającej na dachu pokrywy śnieżnej oraz usuwać zwisające z dachów sople lodu.

Za wszelkie uchybienia administrator/ zarządca budynku może zostać surowo ukarany

Zaniechanie tego obowiązku może przyczynić się do poważnego wypadku z udziałem osób, które znajdują się w pobliżu budynku. Jeśli przechodzień dozna urazów lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, który wynika z zaniedbań administratora/zarządcy, to wówczas ten ostatni ponosi odpowiedzialność karną i jest zobowiązany dokonać zadośćuczynienia osobie poszkodowanej. W przypadku, gdy przechodzień złamie kończynę na nieodśnieżonym chodniku, zarządca/ administrator budynku musi uiścić mandat w wysokości kilkuset złotych.

Poszkodowany może także dochodzić swoich praw przed sądem i zażądać pokrycia kosztów leczenie i rehabilitacji. W razie wystąpienia poważniejszych urazów, np. spowodowanych uderzeniem spadającego sopla, sprawa wygląda dużo poważniej. W grę wchodzi odpowiedzialność karna. W przypadku zgonu poszkodowanego administrator ma obowiązek zapłaty zasądzonego odszkodowania rodzinie zmarłego. Jeśli nie posiada on aktualnego ubezpieczenia OC, wówczas wszelkie koszty ponosi on z własnych środków finansowych.

Korzystanie z usług profesjonalnych firm zajmujących się odśnieżaniem – wymóg konieczny

Jeśli jesteś administratorem czy zarządcą budynku, to w okresie zimowym warto powierzyćusługi odśnieżania czy usuwania sopli z dachu renomowanej firmie. Musi być ona w stanie zagwarantować systematyczne, dokładne i szybkie odśnieżanie chodników, wszelkiego rodzaju parkingów samochodowych, dróg dojazdowych, jak również placów oraz całego terenu danego przedsiębiorstwa.

Ważne jest, aby wybrana firma dysponowała odpowiednim parkiem maszynowym w postaci pługu do ciężarówki wraz z przeszkolonym do jego obsługi kierowcą. W przypadku pojawienia się dużych tafli lodu powinna być w stanie dostarczyć każdą ilość piasku czy soli przemysłowej we wskazane przez zarządcę budynku lub administratora miejsce. Zazwyczaj w tym celu firmy wykorzystują odpowiednie wywrotki. Mogą być one także wykorzystywane do usuwania nagromadzonego śniegu w miejsce przeznaczenia.

Firma świadcząca taką działalność powinna utrzymywać park maszynowy i pojazdy w pełnej gotowości. Ponadto, sprzęt obsługiwany przez wykwalifikowany personel nie będzie stanowił żadnego zagrożenia dla osób postronnych.

Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli

Warto korzystać z usług firm posiadających wyszkolonych pracowników i odpowiedni sprzęt, dzięki któremu bez problemu odśnieżą każdy dach, bez względu na jego powierzchnię. Firmy takie korzystają z podnośników koszowe, które są w stanie zrealizować wszystkie zadania na wysokościach. Sprzęt działa w każdych warunkach atmosferycznych, również w ujemnych temperaturach powietrza. Dzięki temu pozwala na usuwanie nagromadzonej na dachu pokrywy śnieżnej oraz zwisających z niego sopli lodu. Nie ma znaczenia, jak wysoki jest dany budynek – podnośniki koszowe sięgają na wysokość w przedziale od 16m, 18m, 22m, 30m, 42m, 44m do nawet 61m.

Jeśli jesteś zarządcą lub administratorem budynku, to nie wahaj się i w okresie zimowym skorzystaj z usług sprawdzonej firmy oferującej kompleksowe usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości zimą.

Źródło: Avio-Star.pl – Transport HDS