Pamięć słuchowa, inaczej nazywana echoiczną, jest jednym z rodzajów pamięci sensorycznej, a więc związanej z przetwarzaniem informacji przez nasze zmysły. To one rejestrują bodziec ze środowiska, który następnie jest utrwalany w postaci śladów pamięciowych w mózgu zwanych engramami. Pamięć słuchowa jest rodzajem pamięci krótkotrwałej, jednak – co bardzo interesujące – jej funkcja nie zanika nawet po uszkodzeniu mózgu. Badania kliniczne wykazały, że pamięć słuchowa może przechowywać większą ilość informacji niż pamięć wzrokowa, a przy tym zapamiętuje się je dłużej (średnio 3-4 sekundy). Ten fakt obala stereotyp, że wizualizacje i uczenie się wzrokowe jest skuteczniejsze niż słuchanie. W nauce języków obcych tak zwane „osłuchanie się” ma więc głęboki sens i warto korzystać z tej funkcji naszego mózgu, gdyż przynosi to wspaniałe efekty w postaci lepszego przyswajania informacji.

Język obcy? Ucz się jak dziecko: słuchaj i powtarzaj! 

Rozpoczynając lub rozwijając naukę języka obcego, warto wybrać konwersacje, gdyż odwołują się one bezpośrednio do naszej pamięci słuchowej. Konwersacje po angielsku, jak wykazały badania komunikologiczne, przygotowują do czynnego mówienia i szybkiego przyswajania rozumienia, czyli odsłuchu języka. Metoda słuchowa korzysta z naturalnych doświadczeń dzieci, które języka ojczystego uczą się przecież najpierw słuchowo: głos rodziców, wypowiadane przez nich słowa kojarzą z przedmiotami, emocjami czy sytuacjami, co pozwala im budować naturalną bazę ich języka. Konwersacje są metodą zbliżoną do naturalnej sytuacji językowej i warto włączyć je w naukę języka już od pierwszych chwil.

Pamięć słuchowa i jej biologiczne funkcjonowanie 

Pamięć słuchowa działa jak pojemnik na dźwięki, w którym gromadzimy nasze doświadczenie i tym samym uczymy się nowych sytuacji. W kontekście nauki języka rola konwersacji i aktywnego mówienia oraz słuchania jest więc nie do przecenienia. Pamięć słuchowa, biologicznie funkcjonuje w ten sposób, że każdy fonem tworzy w naszym mózgu ślad. Kiedy następnym razem usłyszymy podobny dźwięk, struktura ta będzie już gotowa do aktywacji i nastąpi proces przypomnienia sobie, zwany w psychologii poznawczej odpamiętywaniem.

Na poziomie anatomii mózgu pamięć słuchowa rejestrowana jest w pierwotnej korze słuchowej. Wiele z obszarów czynnościowych tego rodzaju pamięci sensorycznej mieści się w korze przedczołowej mózgu. Kora przedczołowa zawiaduje procesami zapamiętywania i przypominania sobie dźwięków. Również w edukacji językowej ten obszar mózgu aktywowany jest najsilniej podczas konwersacji i przyswajania struktur gramatycznych, takich jak: pytanie o adres zamieszkania, miejsce urodzenia, liczbę lat, imię, nazwisko i szereg innych wyrażeń przypisanych tradycyjnie do poziomu podstawowego uczenia się języka angielskiego. Nie przypadkiem zresztą podobnie struktur gramatycznych i werbalnych uczą się małe dzieci.

Konwersacje profilaktyką przeciw starzeniu się mózgu i chorobom neurodegeneracyjnym 

Badania kliniczne oraz praktyki psychoterapeutyczne wykazały również, że pamięć słuchowa wzmacniana nauką metodami konwersacyjnymi jest świetną formą profilaktyki starzenia się mózgu, dlatego seniorom zaleca się dzisiaj naukę nowych języków obcych technikami słuchowymi. Pamięć słuchowa i jej wspieranie ćwiczeniami konwersacyjnymi wspiera też mózg w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi, dlatego konwersować w języku obcym warto od dziecka do późnej starości. Nasz mózg lubi tę pracę i odwdzięcza się nam lepszymi zdolnościami poznawczymi.

Inspirowane: Archibald.pl – kurs angielskiego Warszawa