Finanse w firmie powinny być prowadzone nie tylko z miesiąca na miesiąc, ale muszą być planowane ze znacznie większym wyprzedzeniem. Jednocześnie nie można zapominać o tym, żeby podsumowywać minione miesiące oraz sprawdzać jak prezentują się założone cele marketingowe oraz budżetowe. Właśnie z tego względu warto w swoim przedsiębiorstwie monitorować budżet oraz wykonywać prognozę nachodzących przychodów i wydatków. Obecnie można skorzystać z bardzo pomocnego i ułatwiającego pracę systemu do prognozowania. Jakie posiada funkcje? Jakie są zalety używania systemu do prognozowania finansowego?

Prognozowanie budżetu

Omawiany system daje możliwość lepszego i bardziej skutecznego kontrolowania budżetu w firmie. Dodatkowo posiada funkcję, która prognozuje przyszłe wyniki realizacji budżetu. Menadżer ma zatem narzędzie, którym stworzy prognozy aż do końca roku budżetowego. Dla poprawienia jakości wykonywanych prognoz, każda z nich wymaga wewnętrznej akceptacji, co wpływa pozytywnie na współpracę między pracownikami a przełożonym. W ciągu roku budżetowego można tworzyć dowolną liczbę prognoz, co ułatwia przewidywania oraz dopasowanie rzeczywistych działań do założonych celów w przedsiębiorstwie. Dodatkowo system do prognozowania zapewnia narzędzia, które umożliwiają monitorowanie wszelkich odchyleń od budżetu bazowego. Jest to duże ułatwienie wszędzie tam, gdzie pomimo kolejnych prognoz system premiowy jest uzależniony od realizacji budżetu bazowego.

Szybkość i niezawodność systemu do prognozowania

Podczas prosperowania firmy zdarzają się takie momenty, kiedy zarząd wyraża chęć uzyskania szybkiego opracowania prognozy wyniku na koniec roku budżetowego. W takiej sytuacji dzięki zastosowaniu systemu do prognozowania jest to możliwe w ciągu zaledwie kilku godzin. Natomiast czas przygotowania pełnego raportu jest uzależniony głównie od tego, jak szybko potrafią pracować menadżerowie budżetów cząstkowych.

Zalety pracy w systemie do prognozowania

Powyższe informacje stanowią podstawę do wprowadzenia systemu do prognozowania do swojego przedsiębiorstwa. Jednak zalet jest znacznie więcej i potrafią one przekonać wszystkich, że używanie tego systemu wpływa korzystnie na funkcjonowanie firmy. Przede wszystkim system oferuje bardzo wygodne środowisko pracy dla menadżerów finansowych, którzy kierują całym zespołem. Stworzony w systemie model budżetowy jest ciągle aktualizowany o bieżące dane. Daje to możliwość dla menadżerów zajęcia się bardziej merytorycznymi kwestiami zarządzania budżetem oraz finansami. Dzięki temu, że wszystkie niezbędne dane są dostępne w jednym programie, praca przy komputerze jest wygodniejsza, szybsza oraz bardziej wydajna. Taki proces jest wygodny i szybki, nie wymaga od menedżerów otwierania różnych plików w celu przygotowania dobrej prognozy. Mogą oni skupić się na ważniejszych aspektach budżetu.

System do prognozowania ma wiele przydatnych funkcji i jest przyjazny w obsłudze. Natomiast jego główną zaletą jest fakt, iż umożliwia on lepsze zarządzanie budżetem firmy, przewidywanie kolejnych zysków oraz ograniczenie ryzykownych posunięć. Menadżerowie pracują w prostym środowisku, w szybkim tempie tworząc potrzebne zestawienia finansowe oraz zarządzając poszczególnym budżetami.

Inspirowane: flexisolutions.pl – program do raportowania zarządczego