1 lipca 2018 roku wszedł w życie mechanizm split payment. Jego głównym założeniem jest ograniczenie wyłudzeń podatkowych oraz zmniejszenie zaległości przedsiębiorców względem Urzędu Skarbowego. Najprościej rzecz ujmując system ten polega na utworzeniu dodatkowego rachunku VAT, na które trafia równowartość tego podatku. Warto pamiętać, że stosowanie tego mechanizmu nie jest obowiązkowe, jednak może dać wiele korzyści przedsiębiorcom w kwestii zarządzania swoimi środkami. Mimo wszystko nie jest to rozwiązanie wolne od wad.

Mechanizm split payment w praktyce

Charakter systemu split payment sprawia, że zapłata podatku VAT może zostać zastosowana jedynie za sprawą przelewów gotówkowych. Mechanizm podzielonej płatności może dotyczyć zarówno całej kwoty podatku VAT, jak i jej części. Warto pamiętać, że podstawowa kwota netto może zostać w takim wypadku uregulowana także gotówką. Obowiązek stworzenia specjalnego subkonta przeznaczonego na VAT leży po stronie banku, dlatego przedsiębiorcy zostali powiadomieni o tym fakcie po 1 lipca 2018 roku.

Warto pamiętać, że w przypadku konta VAT dostęp do niego jest mocno ograniczony po stronie przedsiębiorcy. Środki dostępne na tym subkoncie można wykorzystać jako zapłatę podatku VAT kontrahentowi na podstawie faktury zakupowej, czy do zapłaty należnego VAT-u do Urzędu Skarbowego. Podatnik nie może otrzymać również karty płatniczej do rachunku VAT. Z dodatkowego konta nie ma możliwości opłacania rat kredytu, ani wypłaty środków z kredytu na konto VAT.  Ustawodawca pozostawił jednak możliwość złożenia wniosku o przelanie środków z konta VAT na konto firmowe. Urząd ma na rozpatrzenie 60 dni.

W przypadku, gdy do ostatecznego terminu płatności podatku VAT przedsiębiorca nie posiada wystarczających środków na koncie VAT, bank obciąży ten rachunek i uzna tą kwotą rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy.

Zalety split paymentu

Mechanizm podzielonej płatności może dawać pewne korzyści tym, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie. Po pierwsze z punktu prowadzenia biznesu split payment pozwala na bieżącą kontrolę podatku VAT do zapłaty w danym momencie. Na podstawie tej przejrzystości można lepiej zarządzać finansami swojej firmy.

Ponadto przedsiębiorcy korzystający ze split paymentu mogą liczyć na sprawniejsze zwroty nadwyżki podatku VAT. Właściciele firm z wprowadzonym mechanizmem podzielonej płatności otrzymają pieniądze o wiele szybciej niż w przypadku tradycyjnego rachunku. Termin ten wynosi do 25 dni.

Warto również wspomnieć, że środki zgromadzone na koncie VAT nie mogą podlegać egzekucji sądowej i administracyjnej. Dodatkowo w przypadku opłacania podatku w terminie wcześniejszym niż ustalonym przez Ustawodawcę można liczyć na mniejszą kwotę do zapłaty.

Wady split paymentu

Mechanizm podzielonej płatności niestety nie jest wolny od pewnych wad. Wiele banków w związku z wykorzystaniem przez przedsiębiorcę mechanizmu split payment może obniżyć jego zdolność kredytową. Wynika to z faktu, że pieniądze znajdujące się na koncie przeznaczonym na podatek VAT są niedostępne. Wcześniej przedsiębiorcy mogli nimi swobodnie dysponować i często opłacali z tych środków raty kredytu. W razie kryzysu przedsiębiorstwa, brak zdolności kredytowej może stać się poważnym problemem.

Split payment może również powodować zatory finansowe w przedsiębiorstwie, co z pewnością nie jest korzystne dla jego funkcjonowania. Zamrożone na koncie VAT środki, nie mogą zostać wykorzystane do opłacania własnych zobowiązań oraz inwestycji. Jedynie na wniosek do urzędu, przedsiębiorca może przelać środki z konta VAT na rachunek właściwy, co jednak jest czasochłonną czynnością (decyzja jest wydawana nawet do 60 dni.).

Inspiracja: Biuro Rachunkowe Mddp-Outsourcing.pl