Zagrożenia w postaci dużego lub długotrwałego hałasu niejednokrotnie są bagatelizowane w miejscu pracy. Często dopóki hałas nie sprawia bólu, dopóty jest lekceważony. Jednak moment kiedy zaczynają boleć uszy najczęściej jest tym, kiedy w narządzie słuchu zaszły ogromne, nieodwracalne szkody. Należy więc pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu słuchu swoich pracowników. Jak to zrobić i za pomocą jakich środków? O tym poniżej.

Wpływ hałasu na zdrowie

Jak udowodniono, występują dwa rodzaje hałasu, który może w znaczący sposób wpłynąć na pogorszenie jakości słyszenia a w następstwie także na całkowitą utratę słuchu. Może to być hałas krótki o bardzo dużym natężeniu lub długotrwały o nieco niższym natężeniu. Oba te rodzaje hałasu są niezwykle niebezpieczne.

Ponadto długotrwały hałas ma negatywny wpływ nie tylko na słuch, ale również na pracę mózgu, koncentrację, nastrój, obniżenie odporności i  występowanie zaburzeń równowagi.

Naukowo udowodniono, że osoby poddawane długotrwałej ekspozycji na hałas są bardziej narażone na wystąpienie depresji. Ponadto mają gorsze samopoczucie, kłopoty ze snem, koncentracją, są nerwowe a przez to wszystko są również mniej wydajne i efektywne w pracy.

Rodzaje i natężenie hałasu w pracy – chroń słuch pracowników

Z badań wynika, że najbardziej narażeni na uszkodzenie i utratę słuchu, spowodowaną nadmiernym hałasem, są pracownicy zatrudnieni w górnictwie, hutnictwie żelaza, przemyśle metalowym i drzewnym oraz przemyśle środków transportu, maszynowym i włókienniczym.

Źródłami hałasu mogą być zarówno maszyny i urządzenia, jak i procesy technologiczne. Tego typu źródło hałasu stanowi zagrożenie dla słuchu zarówno pracownika na danym stanowisku, jak i na stanowiskach sąsiednich. Przykładowo narzędzia pneumatyczne, takie jak młotki, przecinaki czy szlifierki generują hałas o natężeniu do 134 dB, prasy i piły tarczowe do metalu to hałas do 115 dB, wentylatory i sprężarki- do 113 dB a obrabiarki skrawające do metalu, takie jak szlifierki, automaty tokarskie i wiertarki, to hałas do 104 dB. Długotrwałe narażenie na taki hałas bez stosowania jakiejkolwiek ochrony słuchu może powodować nie tylko czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia, ale również całkowitą utratę słuchu.

Kiedy hałas zaczyna być niebezpieczny?

Hałas można podzielić na kilka grup jeśli chodzi o jego szkodliwość dla ludzkiego zdrowia. W zależności od poziomu hałasu, szkodliwość ta jest bardzo różna.

Zgodnie z powyższym:

  • hałas o poziomie do 35 dB jest nieszkodliwy dla zdrowia,
  • hałas o poziomie 35- 70 dB skutkuje negatywnym wpływem na ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje zmęczenie i spadek wydajności pracy,
  • hałas o poziomie 70- 85 dB powoduje trwałe osłabienie słuchu,
  • hałas o poziomie 85- 120 dB wywołuje poważne uszkodzenie słuchu, a także zaburzenia ogólnoustrojowe, takie jak zaburzenia układu krążenia, układu nerwowego i równowagi,
  • hałas o poziomie powyżej 150 dB już po kilku minutach ekspozycji prowadzi do ogólnych zaburzeń pracy organizmu, wywołuje mdłości, zaburzenia równowagi i uniemożliwia wykonywanie skoordynowanych ruchów kończyn.

Czym uzasadniony jest wybór odpowiedniej metody ochrony słuchu?

W sklepach z artykułami BHP dostępny jest szeroki wachlarz środków ochrony indywidualnej słuchu. Można wybrać spośród wielu modeli (w zależności od preferencji, wygody, warunków panujących na danym stanowisku pracy, skuteczności ochrony, rodzaju i natężenia hałasu, na jaki pracownik jest narażony) oraz dostosować je do wspólnego użytkowania wraz ze środkami ochrony indywidualnej oczu, głowy i dróg oddechowych. Również inne metody ochrony słuchu są zalecane w sytuacji, kiedy w nadmiernym hałasie zachodzi potrzeba komunikacji pomiędzy pracownikami.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej słuchu

Środki ochrony indywidualnej słuchu dzielą się na dwie podstawowe grupy- nauszniki przeciwhałasowe i wkładki przeciwhałasowe. Wśród nauszników przeciwhałasowych dostępne są nauszniki tradycyjne ze sprężyną dociskową umieszczoną na szczycie głowy, nauszniki nahełmowe z regulacją długości, nauszniki tradycyjne do mocowania pod brodą lub na karku, nauszniki aktywne, zapewniające szybkie tłumienie dźwięków impulsowych z możliwością regulacji stopnia tłumienia oraz nauszniki aktywne z radiotelefonem. Te ostatnie są znakomitym rozwiązaniem, gdy w bardzo silnym hałasie zachodzi potrzeba komunikowania się pomiędzy pracownikami.

Natomiast wśród wkładek przeciwhałasowych do dyspozycji pracowników są zatyczki jednorazowe wykonane z pianki poliuretanowej, zatyczki wielorazowe wykluczające uciążliwy ucisk na ucho, zatyczki wielorazowe z pianki poliuretanowej ze składanym pałąkiem, a także wkładki ze sprężyną dociskową. Wszystkie odpowiednio chronią słuch pracowników pracujących w hałasie.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna