Skutki gospodarcze wynikające z pandemii COVID-19 dotykają praktycznie każdej branży gospodarki. Sektor logistyczny nie jest wyjątkiem. Rosnące koszty pracy i spadające bezrobocie stanowiły główne wyzwania dla firm logistyczny przed początkiem pandemii. W obecnej sytuacji firmy muszą zmagać się z ograniczoną produkcją i niższym popytem ze strony konsumentów. Największe załamanie nastąpiło w sektorze usług. W dobie pandemii COVID-19 bardzo dobrze ma się branża e-commerce. Tym samym nadal jest zapotrzebowanie na pracę magazynów i firm transportowych.

Konieczność zaopatrzenia pracowników w środki ochronne

Właściciele magazynów muszą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy. Zakażenie koronawirusem oraz konieczność kwarantanny mogą bardzo szybko doprowadzić do redukcji ilości personelu pracującego w danym obiekcie. System do zarządzania magazynem przyda się do stworzenia optymalnego modelu kompletacji. Chodzi o to, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć kontakty pomiędzy pracownikami. Podział powierzchni magazynowej na sektory w dużym stopniu ułatwi dystansowanie pracowników. Oprócz tego potrzebne jest takie skonstruowanie harmonogramu pracy, aby jak najmniejsza liczba pracowników przebywała jednocześnie na terenie magazynu. Środki ochrony indywidualnej muszą zostać wydane każdemu pracownikowi. Chodzi nie tylko o maseczki, ale także jednorazowe rękawiczki. Trzeba także zapewnić dostęp do środków dezynfekcji rąk.

Długoterminowe konsekwencje pandemii COVID-19 dla branży logistycznej

Wszystko zależy od tego, jak długo zajmie opanowanie sytuacji. Chodzi mianowicie o datę opracowania skutecznej szczepionki i rozpoczęcie jej masowej produkcji. Kondycja firm logistycznych jest również ściśle powiązane z rodzajem wsparcia oferowanego przez rząd. Wielu przedsiębiorców potrzebuje pomocy, aby utrzymać płynność finansową bez zwalniania pracowników. Oprócz działania polskiego rządu należy zwracać uwagę na to, jak wygląda sytuacja w Niemczech, Chinach i pozostałych istotnych partnerów handlowych naszego kraju. Im szybciej wróci normalność, tym mniejsze ryzyko, że polskie magazyny i logistyka odnotują poważne straty. W obliczu niepewnej przyszłości warto rozważyć optymalizację pracy naszych magazynów. Chodzi o wdrażanie rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wydatki firmy. Zaoszczędzone środki finansowe zmniejsza szansę na to, że sytuacja zmusi nas do zwalniania doświadczonego personelu. Przyda się również przegląd regałów magazynowych pod kątem zagrożenia powiązanego z koronawirusem. Musimy regularnie dezynfekować powierzchnię regałów.

Technologie komunikacyjne przydatne w czasie epidemii

Z uwagi na potrzebę ograniczenia kontaktów między pracownikami na znaczeniu zyskują metody komunikacji za pośrednictwem telefonów i Internetu. W przypadku pracy w magazynie przyda się informatyczny system do zarządzania magazynem. Mobilne terminale pozwalają na wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów i tym samym ograniczenie niepotrzebnych kontaktów. W ramach systemu WMS możliwe jest na zdalne raportowanie wykonanych zadań i delegowanie obowiązków. Urządzenia elektroniczne także muszą być dezynfekowane, jeśli używane są przez większą liczbę pracowników. Właściwa metoda dezynfekcji zależy od zaleceń producenta. Należy ich przestrzegać, aby uniknąć uszkodzenia naszego sprzętu.

Obecna sytuacja stanowi jednocześnie wyzwanie i szansę dla firm z sektora magazynowego. Przedsiębiorstwa, którym uda się przetrwać na rynku w tych niepewnych czasach znajdą się w o wiele silniejsze pozycji niż przed początkiem pandemii. Trzeba jednak dostosować się do obecnych warunków promujących pracę zdalną. Warto także przeprowadzić przegląd regałów magazynowych i sprawdzić, czy spełniają one wszelkie normy.