Windykator to osoba, która zajmuje się odzyskiwaniem roszczeń innych osób za pośrednictwem działań wynikających z zapisów prawnych. Głównym zadaniem pracownika firmy windykacyjnej jest mediacja między dłużnikiem a wierzycielem (może być nim zarówno osoba, jak i instytucja). W tym miejscu warto podkreślić: windykator nie jest komornikiem. Nie przysługuje mu prawo do tego, aby wejść do mieszkania osoby zadłużonej i zajmować jej dobra. Różnica rysuje się więc w widoczny sposób: dąży on do tego, aby sprawa została rozwiązana polubownie i podejmuje działania, zanim trafi ona do sądu, natomiast komornik działa w oparciu o wyrok sądowy, posiadający klauzulę wykonalności.

Jakie cechy charakteru są ważne na stanowisku windykatora?

Główną rolą windykatora jest doprowadzenie do ugody między dłużnikiem, a osobą lub firmą, która chce odzyskać należności. Warunki, w których pojawiają się trudności ze spłaceniem długu, powodować mogą wiele napięć u obydwu stron. Kwestie finansowe to często tematy newralgiczne, które budzić mogą wiele skrajnych emocji. Z tego powodu za cechy, którymi powinien odznaczać się windykator, uznaje się cierpliwość, umiejętność podjęcia dialogu i negocjacji.

Praca w firmie windykacyjnej to niewątpliwie stresujący zawód, gdyż rozmowy z klientem często są trudne. Nawet w skrajnych przypadkach, osoba na tym stanowisku musi umieć wykazać się profesjonalizmem i odnosić się do klienta z szacunkiem. Ogromną rolę odgrywa odporność psychiczna, bowiem styczność z ludzkimi dramatami i negatywnymi emocjami u osoby bardzo wrażliwej może odbić się na zdrowiu. Ważna jest też umiejętność spójnego, zrozumiałego i jasnego przekazywania komunikatów.

Jak zostać windykatorem?

Potencjalni pracodawcy, oprócz tzw. umiejętności miękkich, takich jak cierpliwość, talent do negocjacji, dobry kontakt z ludźmi, oczekują również prawa jazdy kategorii B (to szczególnie ważne w pracy windykatora terenowego). Na tym stanowisku przydatna będzie znajomość takich dziedzin jak biznes, prawo czy finanse. To właśnie osoby, które pochwalić się mogą np. wyższym wykształceniem prawniczym czy profesją związaną z zagadnieniami ekonomicznymi, mają większą szansę, aby spełnić kryteria pracodawcy.

Ewentualne doświadczenie, konkretne predyspozycje i cechy charaktery decydują o tym, że dana osoba nadaje się na to stanowisko. Przed podjęciem pracy pracodawca i tak, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, wyśle nas na specjalistyczne kursy, na których dostaniemy obszerną dawkę wiedzy dotyczącej samej windykacji. Kursy różnią się w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone – inne oferowane są kandydatom na stanowisku stacjonarnym, którzy pracować będą głównie za pośrednictwem telefonu, a inne osobom pracujących w tzw. terenie. Co ciekawe, dość często zdarza się, że kurs nie kończy się nawet egzaminem; w wielu przypadkach samo uczestnictwo pozwala na zdobycie odpowiedniego certyfikatu i rozpoczęcie pracy.

Decydując się na zawód windykatora, trzeba liczyć się nie tyle z wymaganiami formalnymi, chociaż to one pozwalają oficjalnie rozpocząć pracę, ale głównie z wymaganiami psychicznymi. Tylko osoby posiadające konkretne predyspozycje mogą sprawdzić się w tym zawodzie. Rekrutacja na stanowisko windykatora opiera się więc głównie na tym, aby przekonać pracodawcę, że posiadamy, niezbędne do wykonywania tej pracy, cechy charakteru.

Inspirowane: Straetus.pl – firma windykacyjna